14/12/1627, 6

14/12/1627, 6

6 De Directie van de Levantse Handel adviseert d.d. 8 dec. op het verzoek van consul Cornelius Berck. In plaats van de twee dukaten van elk schip die hij nu ontvangt, wil Berck een half procent krijgen van de vrachten die Nederlandse schippers in Livorno brengen. De Directie oordeelt dat HHM consuls aanstellen met de bedoeling dat dit tot voordeel van de zeelieden strekt en niet tot schade van hen of van de Nederlandse handelaars. De bestaande situatie moet derhalve worden gehandhaafd.
HHM nemen dit advies over.