15/12/1627, 1

15/12/1627, 1

1 In een namens de bewindhebbers van de WIC overhandigd antwoord op het verzoek van de reders van de vijf schepen die vanwege [het inslaan van] zout op Ilha de Maio zijn geweest, wordt verzocht de zaak naar de justitie te verwijzen.
Feit en Ploos krijgen de stukken om deze te onderzoeken, de partijen te horen en deze tot een vergelijk te brengen.