16/12/1627, 17

16/12/1627, 17

17 Een nader besluit over de op 30 nov. genomen resolutie betreffende het bouwen van het fort op Blauwgaren wordt overgelaten aan Z.Exc. en de RvS. HHM vertrouwen erop dat zij de kostbare werken niet laten aanbesteden of uitvoeren in een ongunstig jaargetijde. Men zou dan het risico lopen deze investering te verliezen.