17/12/1627, 8

17/12/1627, 8

8 Ter vergadering compareren Scholto Beninga en Cyriacus Hisken, gedeputeerden van de ridderschap en de steden Norden en Aurich, alsmede de derde stand van Oost-Friesland. Ze overhandigen hun geloofsbrieven en dienen een propositie in 1 waarin wordt gevraagd om terugtrekking van het staatse garnizoen uit Emden en Leerort.
HHM achten dat voor de staat van het land niet raadzaam. Feith, Noortwyck, Ploos, Walta, Aelberts en Schaffer zullen echter met hen en de gedeputeerden van Emden besprekingen voeren over het verzoek in de propositie van Emden.

1 Deze propositie is geïnsereerd in S.G. 3186 en gedrukt in: Aitzema, S. & O. kwarto II, 241/folio I, 596-597.