17/12/1627, 10

17/12/1627, 10

10 Feith en Ploos, op 15 dec. gecommitteerd om de kwestie tussen de reders van de vijf zoutschepen en de WIC te schikken, rapporteren dat die van de Compagnie verklaren geen andere last te hebben dan te blijven bij de justitie.
De zaak wordt hierbij gelaten.