18/12/1627, 8

18/12/1627, 8

8 Commissaris Hartman bericht d.d. Amsterdam 16 dec. commissaris Bochwolt drie geschikte schepen te hebben laten huren, geladen met de door Joost Brasser geleverde wapens, spiesen en musketten. Deze zijn door Bochwolt beproefd. Het lijkt Hartman raadzaam de wapens die door hem te Delft zijn ontvangen, weer terug naar het magazijn te zenden.
HHM zullen hem terugschrijven dit te doen.