18/12/1627, 10

18/12/1627, 10

10 Het verzoek om een gift door Paulo de la Vedua, voormalig kok van resident Suriano, wordt afgewezen.