18/12/1627, 16

18/12/1627, 16

16 De weduwe van Eustaets Verreijcke, voormalig commissaris in de frontierplaatsen van de Meierij van 's-Hertogenbosch, verzoekt voor de diensten van haar man in die functie (waarvoor deze geen traktement ontving) te worden beloond met een royale gift.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.