20/12/1627, 11

20/12/1627, 11

11 De schippers uit Gelderland hebben geruime tijd op betaling van hun legerdiensten aangedrongen. De ontvanger-generaal, ter vergadering ontboden, heeft beloofd hun te zullen betalen.