20/12/1627, 12

20/12/1627, 12

12 HHM staan toe dat Jan de Wael, schipper uit Nijmegen, twee schepen turf naar Emmerik en Rees brengt, op voorwaarde dat hij 's lands rechten betaalt.