21/12/1627, 3

21/12/1627, 3

3 De regeerders en de gemene ingezetenen van de heerlijkheid Eethen en Meeuwen verzoeken om een verklaring dat zij de zelf gefokte en grootgebrachte dieren aan weerszijde mogen markten.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.