21/12/1627, 2

21/12/1627, 2

2 De volmachten en de ingezetenen van Ameland verzoeken door HHM gemachtigd te worden iemand naar Brussel te sturen om hun neutraliteit aldaar te verkrijgen omdat de heer van Ameland op dit punt in gebreke blijft. Ook vragen zij gemachtigd te worden het geld uit de accijnzen daarvoor aan te wenden.
HHM verzoeken de heer van Ameland zijn ingezetenen tevreden te stellen, anders zullen ze aan hun verzoek moeten tegemoetkomen.