22/12/1627, 1

22/12/1627, 1

1 In een brief verzoekt de Admiraliteit te Rotterdam om interpretatie van het op 23 juli 1626 aan Daem Hendrixen gegeven consent. Het College vraagt of HHM weten dat hij zijn schepen en goederen van Venlo naar Boxmeer, Goch en andere in het consent gespecificeerde plaatsen vervoert, maar onderweg ook lost zonder eerst ten kantore zijn generale lading aan te geven en driedubbel licent te betalen.
HHM antwoorden dat zij de waren van Daem Hendrixen naar deze landen willen laten komen. Om dit te bevorderen en om oponthoud door de vijand te voorkomen is hem daarom vergund enkele van deze waren onderweg te lossen zonder aangifte te doen van zijn generale lading.