22/12/1627, 11

22/12/1627, 11

11 Omdat de prijs van salpeter sterk is gestegen, zal worden geschreven aan de ambassadeurs in Zweden en Polen vijfhonderd- of zeshonderdduizend pond te kopen en te bevorderen dat door andere kooplieden gekocht salpeter ook hierheen wordt gebracht.