24/12/1627, 5

24/12/1627, 5

5 Gelezen wordt het verzoek van Guillam Mestach, schepen van de stad en het schependom Oostburg, vergezeld van brieven van de burgemeesters en de schepenen van Oostburg. Hij verzoekt te worden gecommitteerd tot de ontvangst van de geestelijke goederen in het ambacht Oostburg en andere verdronken parochies, met name Schoondijke, Nieuwerkerk, Gaternesse, Sint Christoffelskapelle en Noormanskapel en andere kerkelijke goederen in deze kwartieren. Dit ambt is door het overlijden van Marten van Cochendorp al twee jaar vacant en wordt door de suppliant vervuld.
HHM verlenen hem dit ambt.