24/12/1627, 7

24/12/1627, 7

7 Ter vergadering compareren Schot en Van der Lingen, raden van State. Zij delen mee dat Joost Brasser de wapens had behoren te sturen naar het magazijn te Delft om aldaar te worden gecontroleerd.
Aan resident Aissema wordt geschreven de wapens te Gl├╝ckstadt te doen onderzoeken en aan commissaris Hartman dat hij deze niet had mogen accepteren.