24/12/1627, 11

24/12/1627, 11

11 In een brief d.d. Toulon 15 nov. vraagt Simon Grasson, consul te Toulon en Provence, iets te doen aan zijn grote kosten als gevolg van het aldaar passeren van uit Tunis en Algiers afkomstige slaven. Van elk passerend schip geniet hij slechts een Franse kroon. Hij vraagt HHM om een tegemoetkoming.
HHM geeft deze brief voor advies aan de Directie van de Levantse Handel .