24/12/1627, 8

24/12/1627, 8

8 Josephe Pallache, agent van de koning van Marokko, verzoekt HHM om hem te laten weten wanneer een oorlogsschip naar Barbarije gaat, want op dit moment is er geen gereed.
Aangezien de Admiraliteit te Amsterdam eerder heeft teruggeschreven dat daarheen geen schepen vertrekken en daartoe ook geen gelegenheid is, zal dit aan Pallache ten antwoord worden gegeven.