27/12/1627, 2

27/12/1627, 2

2 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 dec. dat er geen oorlogsschip naar de kust van Barbarije [Marokko] gaat, maar dat er bij Texel verschillende koopvaardijschepen van tussen de honderdvijftig en tweehonderdvijftig last gereedliggen, uitgerust met tussen de acht en 24 gotelingen, die door de Straat van Gibraltar zullen varen.
Josephe Pallache wordt meegedeeld zich hierop te richten.