27/12/1627, 3

27/12/1627, 3

3 De Admiraliteit in Zeeland verzoekt d.d. 21 dec. om een nadere interpretatie van de resolutie van 3 dec. betreffende de verdeling van de boeten en confiscaties, voortspruitend uit de door de cherchers ontdekte fraude. De Admiraliteit wil weten of de helft, die de pachters conform het 21ste artikel van hun ordonnantie krijgen zodra zij het bedrog vaststellen, zonder verdere onkosten mag worden genoten.
Essen, Noortwyck en Ploos zullen deze zaak onderzoeken.