27/12/1627, 13

27/12/1627, 13

13 De weduwe van Hendrik Pieters is toegestaan drieduizend mud Duitse kalk, drieduizend gangen grote kolen, duizend voeder smeedkolen en tweehonderdduizend leien vanuit het Land van Namen en Luik langs de Maas naar 's- Hertogenbosch te voeren, op voorwaarde dat bij het in- en uitvoeren 's lands rechten worden betaald.