27/12/1627, 17

27/12/1627, 17

17 De Gecommitteerde Raden van Zeeland verzoeken d.d. 23 dec. om zes sloepen. Deze moeten de toevoer van Antwerpen op Zandvliet met suien van de Kruisschans over water helpen verhinderen.
HHM vragen de Admiraliteit te Rotterdam om advies.
In dezelfde brief berichten de Gecommitteerde Raden opdracht te hebben gegeven de schade die met de laatste hoge vloed is berokkend aan de nieuwe forten omtrent Lillo1 te herstellen. Deze reparatie zal volstrekt niet zoveel kosten als zij eerder hebben voorgesteld.
HHM zullen hierover spreken met de RvS.

1 In de marge wordt gesproken van Blauwgaren en andere forten.