27/12/1627, 23

27/12/1627, 23

23 In het rekest melden enkele schippers uit Engeland dat bij Texel vier Franse schepen en bij Enkhuizen één Frans schip ligt. Deze dreigen hen zelfs in het binnenland te willen overmeesteren. Zij verzoeken HHM hiertegen maatregelen te nemen.
HHM schrijven de Admiraliteit te Amsterdam en te Enkhuizen om zowel de Fransen als de Engelsen te bevelen elkaar geen schade te berokkenen op de Zuiderzee, in Texel of in een van de andere zeegaten van dit land. 1

1 Doorgehaald in S.G. 52 is de toevoeging dat met een of meer konvooiers uitgevaren Franse of Engelse koopvaardijschepen door dit konvooi beschermd zullen worden.