27/12/1627, 4

27/12/1627, 4

4 De burgemeesters en raad van de stad Münster verzoeken d.d. 24 juli het proces te staken dat enkele soldaten te Zutphen hebben ingesteld tegen de commandant te Lünen. Dit betreft de aan enkele Münsterse burgers toebehorende goederen die door de soldaten in beslag waren genomen en door de commandant van Lünen zijn vrijgemaakt.
Het verzoek gaat naar de RvS voor een beslissing.