27/12/1627, 9

27/12/1627, 9

9 De RvS adviseert op het op op 21 dec. ingediende rekest van die van Eethen en Meeuwen te apostilleren dat de supplianten zich moeten houden aan hun vrijgeleide, aangezien de dieren daarin begrepen en omschreven zijn.
HHM conformeren zich aan dit advies. Dientengevolge gelasten zij alle betrokkenen die van Eethen en Meeuwen niet te belasten of hun transport van de zelf gefokte dieren aan weerszijden te verhinderen.