28/12/1627, 5

28/12/1627, 5

5 HHM geven de eerder toegezonden rekening van de Kleefse raden over de contributies van het Land van Gulik [J├╝lich] voor onderzoek en rapport aan Essen, Noortwyck, Ploos, Walta, Haersolte en Schaffer.