28/12/1627, 6

28/12/1627, 6

6 De Gedeputeerde Staten van Zutphen schrijven uitvoerig over de grote schade die de ingezetenen hebben geleden door het beleg van Groenlo. Aangezien zij hun roerende goederen grotendeels verloren hebben, hun huizen afgebroken zijn en zij in hutten en ondergronds verblijven, verzoeken zij HHM hun verzoek in alle billijkheid te overwegen. Hun kwartier zou in verhouding met de geleden schade moeten worden ontlast van waarmee het is bezwaard op de staat van oorlog.
Deze brief gaat naar de RvS ter advisering na overleg met Z.Exc.