28/12/1627, 9

28/12/1627, 9

9 De gedeputeerden van Holland verzoeken alle provincies tot het inwilligen van de heffing van een impost op de vier speciƫn, op goud-, zilver- en zijdelaken, brandewijn, tabak en het kleinzegel conform een gezamelijk overeen te komen ordonnantie. Deze heffing zou dan moeten worden afgedragen op het kantoor van de ontvanger-generaal, rente dragen en niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
HHM zullen dit bespreken en tevens overleggen of niet ook Brabant en Vlaanderen onder staats bestuur alsmede die van Drenthe in de extraordinaris petitie moeten worden aangeslagen om een gedeelte te dragen. Essen, Noortwijck, Ploos, Walta, Haersolte, Schaffer en thesaurier-generaal De Bie worden hiertoe gecommitteerd.