29/12/1627, 3

29/12/1627, 3

3 Voor onderzoek van de declaraties van wijlen Berck worden naast thesaurier-generaal De Bie ook Eck, Noortwyck en Ploos gecommitteerd.