29/12/1627, 4

29/12/1627, 4

4 De weduwe van Pieter Slachmulder, grootmoeder en wettige tutrice van de vier onmondige kinderen van wijlen mr. Daniel Slachmulder, voormalig fiscaal van de Admiraliteit in Zeeland, verzoekt om een vergoeding van zijn hoge onkosten vanwege diens extraordinaris diensten bij de uitwisseling van de gevangenen. Hij is tijdens de uitvoering van deze commissie in 's- Gravenhage gestorven.
HHM kennen haar voor deze aanspraken 400 gld. toe.