29/12/1627, 6

29/12/1627, 6

6 De burgemeester en schepenen van de stad en heerlijkheid Breskens klagen door de burgemeesters en de schepenen van het Vrije van Sluis bezwaard te worden met het foerageren van de in Cadzand gelegerde ruiters. Zij verzoeken mandement van appèl met de clausule van inhibitie en relief indien zij binnen een redelijke tijd de appellatie niet hebben opgeworpen, verheven of vervolgd.
HHM machtigen de RvS de partijen schriftelijk op te roepen om deze zaak af te wikkelen.