29/12/1627, 12

29/12/1627, 12

12 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM d.d. 27 dec. geen sloepen te hebben waarmee Zeeland kan worden bijgestaan.
Dit zal besproken worden met Z.Exc.