29/12/1627, 14

29/12/1627, 14

14 De gedeputeerden van Holland brengen naar voren dat de liquidatie van het voorschot aan de Franse troepen nog niet is voltooid. Zij verzoeken dit te hervatten en af te handelen.
Hierop worden de retroacta nagezien.