29/12/1627, 15

29/12/1627, 15

15 De gecommitteerden van HHM ter beveiliging van de zee rapporteren conform de resolutie van 18 dec. met Z.Exc. te hebben overlegd over de opgestelde staat van de oorlog te water. De stadhouder heeft deze gehouden voor onderzoek. Ook hebben zij de andere hoofdzaken aan Z.Exc. meegedeeld. Hij stemt ermee in de soldij en de kostgelden van de matrozen alsmede de kostgelden van de musketiers op de 35 schepen, vijf jachten en vijf fregatten, bestemd voor de kust van Vlaanderen en voor het kruisen, te repartiƫren over de provincies. Ook mag men het op 16 nov. goedgekeurde plan ter ontlasting van de Admiraliteiten over de provincies repartiƫren. Eveneens zou men een verdeelsleutel voor de twee miljoen over de verschillende Colleges moeten vaststellen, in evenredigheid met de mate waarin zij met de equipage op de rivieren en op zee belast zijn en het inkomen dat daartegenover staat. De provincies zou verzocht moeten worden meer lasten van de lopende schulden op zich te nemen, dan waartoe zij verplicht zijn. Bovendien zouden zij hun gedeputeerden nog zes jaren in de Admiraliteiten moeten laten dienen. De Colleges zal worden verzocht ieder kwartaal een overzicht van hun inkomsten op te sturen.
Ten slotte wordt voorgesteld een goede vice-admiraal in Holland aan te stellen over de commandeurs op de kruisers en om over hun traktement te besluiten.
Na onderzoek van al deze punten wordt de heren verzocht deze punten op schrift te stellen voor nader onderzoek.