29/12/1627, 2

29/12/1627, 2

2 Thesaurier-generaal De Bie rapporteert niet te weten van de reizen van Nicolaes van der Houve, waarvan op 24 dec. een declaratie is ingediend.
HHM zullen de declaratie voor onderzoek en betaling aan de Admiraliteit te Rotterdam ter hand stellen.