29/12/1627, 5

29/12/1627, 5

5 De administrator van Maagdenburg wil door Frankrijk naar Engeland reizen ter bevordering van het algemene welvaren.
HHM gelasten hun gezanten naar Engeland deze zaak aan te bevelen bij de koning en waar dat verder nodig mocht zijn.