29/12/1627, 7

29/12/1627, 7

7 Op het namens Chastillon ingediende rekest om betaling van zijn traktement als ritmeester gedurende zijn afwezigheid wordt advies aan de RvS gevraagd.