30/12/1627, 13

30/12/1627, 13

13 HHM keuren de conceptbrief goed, waartoe gisteren is besloten. Deze is gericht aan de Staten van Gelderland betreffende het slechten van de fortificaties van Doetinchem en Lochem.
De gedeputeerden van Gelderland verklaren over deze zaak geen last te hebben en met het slechten niet te kunnen instemmen zonder hun principalen hierover te raadplegen.