30/12/1627, 15

30/12/1627, 15

15 In een rekest verklaren de pachters dat het in het belang van het land is de licenten op Calais op de lijst van vijandelijk licent te houden, dat over de goederen naar de dorpen van de Meierij van 's-Hertogenbosch Bosch' licent betaald moet worden en dat de goederen naar de Langstraat te Geertruidenberg gevisiteerd moeten worden.
De gedeputeerden van Holland dupliceren het rekest om deze zaak nader te kunnen bestuderen.