30/12/1627, 17

30/12/1627, 17

17 Op het verzoek van Herman van Middelcoop om betaling van een half jaar huishuur à 1.400 gld. per jaar, vervallen op 1 nov., wordt ordonnantie gepasseerd op commies Verhaer als ontvanger-generaal van het recht van de paspoorten.