31/12/1627, 11

31/12/1627, 11

11 De Kleefse stadhouder en raden schrijven d.d. Emmerik [Emmerich] 11 dec. dat die van Gelderland zich van het Huis Sevenaer en de stad Zevenaar alsmede van het ambt Lijmers willen verzekeren. Zij verzoeken HHM hun daarvan af te houden.
HHM sturen kopie van de brief aan het Hof van Gelderland om te berichten over deze situatie.