03/01/1628, 13

03/01/1628, 13

13 De heren van Gelderland brengen te berde dat de Gedeputeerde Staten van het Kwartier Veluwe akkoord gaan met het besluit van HHM van 10 nov. 1627 de verteringen van luitenant Lancelot van Nimwegen te betalen. Zij verzoeken HHM echter eerst de kosten te begroten.
HHM laten Antwerpen de declaratie onderzoeken.
1

1 Een scheur en vouw in het papier maken het rechtergedeelte van de tekst in S.G. 53 moeilijk leesbaar.