03/01/1628, 15

03/01/1628, 15

15 HHM hebben vernomen dat Ernst Casimir in persona naar Emden wil gaan.
Zij schrijven hem beter in Groningen of omgeving te blijven, zodat hij door de keizerlijke aanhangers niet verdacht wordt van schending van de neutraliteit. Daarvandaan zou hij geschikte maatregelen kunnen treffen, zoals die zijn vermeld in eerdere resoluties.