04/01/1628, 1

04/01/1628, 1

1 Jacob Ben-Ros, dienaar van prins Mulij Zijdan, koning van Barbarije, vraagt toestemming geschut en artillerie van de koning mee te voeren aan boord van het schip dat in Zeeland door Walraven wordt uitgerust om naar Barbarije [Marokko] te varen. Indien HHM hiermee akkoord gaan, verzoekt Ben-Ros hun de Admiraliteit in Zeeland op te dragen met de reders van het schip overeen te komen het geschut en toebehoren op kosten van de koning over te brengen.
HHM schrijven het Admiraliteitscollege Ben-Ros te assisteren door met de reders af te spreken het geschut, munitie en andere toebehoren over te brengen. Voorwaarde is dat Ben-Ros zelf het risico zal dragen, waarbij HHM hem aanraden om de goederen te verzekeren of het schip van geschut te voorzien.