04/01/1628, 3

04/01/1628, 3

3 Resident Brederode schrijft d.d. Bazel 3 dec. 1627 dat de predikant die van Genève naar Constantinopel [Istanbul] zou vertrekken, daartoe gereed is. De predikant dient nog wel reis- en verblijfsgeld te krijgen om naar Venetië en daarvandaan naar zijn einddoel te reizen.
HHM schrijven terug dat de huidige predikant van orateur Haga een traktement van 400 gld. per jaar heeft, maar dat Brederode toestemming krijgt dat bedrag met 100, 200 of 300 gld. te verhogen en de predikant een redelijk reisgeld te betalen.