07/01/1628, 7

07/01/1628, 7

7 De kerkenraad van de Franse kerk in 's- Gravenhage verzoekt ordonnantie van 400 gld. voor een jaartraktement vanaf eind 1627 ten behoeve van de Franse predikant D'Espaigne.
HHM nemen hierover nog geen beslissing.