07/01/1628, 12

07/01/1628, 12

12 De weduwe van Jan Verschore uit Middelburg vraagt om betaling van 177 gld. 15 st., die Lenert Reij, gewezen soldaat op de vloot van L'Eremite, nog tegoed had. Haar zoon heeft deze schuld overgenomen.
HHM vragen informatie hierover aan commies Van der Haer.