07/01/1628, 14

07/01/1628, 14

14 Hendricq Hondius overhandigt de afbeelding van de koningin-moeder van Frankrijk1 die hij in koper heeft gesneden.
HHM verlenen hem toestemming om dit met privilege uit te geven.

1 Het portret is nr. 227 in Dutch & Flemish Etchings Hondius , 163-165.