08/01/1628, 1

08/01/1628, 1

1 De Directie van de Levantse Handel adviseert d.d. 11 dec. 1627 over de op 26 okt. 1627 ontvangen brief van Pieter Martenssen Coij. Coij krijgt nog 3.852 gld. van de wissel die hij in 1626 had getrokken, terwijl Lambert Verhaer, agent te Tunis, 1.000 realen van achten tegoed heeft van het geld dat hem voor het loskopen van de slaven was toegezegd. Daarnaast moet hun in aug. 1627 ingegane traktement van 3.000 gld. en 1.000 realen van achten vanwege beloning en loskopen van de slaven overgemaakt worden om de schadelijke wissels te vermijden. In totaal hebben zij een bedrag van 17.352 gld. tegoed.
HHM laten de Admiraliteit te Amsterdam dit bedrag uit het lastgeld aan de Directeurs doen toekomen, zodat die het kunnen overmaken.