08/01/1628, 6

08/01/1628, 6

6 Essen, Noortwijck, Ploos en Schaffer melden dat om de contributies van de Kleefse raden te onderzoeken de aanwezigheid van commissaris Renssen en ontvanger Onckel nodig is.
HHM zullen hen ontbieden met de opdracht hun rekeningen met alle bewijsstukken, staten van inkomsten en uitgaven en monsterrollen mee te brengen.